Klase u JavaScriptu

Klase u JavaScriptu

Klase u JavaScriptu su osnovna karakteristika jezika i koriste se za kreiranje objekata i definisanje njihovih svojstava i metoda, takozvana enkapsulacija. Drugim riječima pravimo kalup na osnovu koga ćemo kreirati objekte. Slične su klasama u drugim objektno-orijentisanim jezicima.

klase u javascriptu

U ovom primeru, kreirana je klasa "Automobil" sa konstruktorom koji prima tri parametra: marku, model i godinu proizvodnje. Konstruktor koristi "this" keyword da bi se definisala svojstva objekta. Klasa takodje sadrži metodu "info" koja ispisuje vrijednosti svojstava objekta u konzoli.

Nakon kreiranja klase, kreira se novi objekat klase "Automobil" i prosleđuju se vrijednosti marka, model i godina proizvodnje u konstruktor. Nakon toga, poziva se metoda "info" na kreiranom objektu da bi se ispisale informacije o automobilu.

Klase u JavaScriptu takođe podržavaju nasleđivanje, što omogućava kreiranje izvedenih klasa koje nasleđuju svojstva i metode roditeljske klase. Takođe podržavaju i statičke metode i svojstva.

Ovo je samo osnovni primer korišćenja klasa u JavaScriptu, postoji mnogo drugih mogućnosti i koncepta koji se mogu koristiti u kombinaciji sa klasama, što omogućava izradu kompleksnih i fleksibilnih aplikacija.

Slični članci

14. januar 2023.

extract361

Redizajn web sajta

14. januar 2023.

extract361

Rad sa bazama podataka

14. januar 2023.

extract361

Izrada i održavanje web sajta.

14. januar 2023.

extract361

Cijena profesionalnog veb sajta?

14. januar 2023.

extract361

Prilagodljivi(responsive) dizajn