Izrada i održavanje web sajta.

Izrada i održavanje web sajta.

Sve što trebate da znate o izradi i održavanju veb sajta.

Šta je veb sajt?

Veb Sajt” je sajber infrastruktura koja se sastoji od jedne ili više internet stranica koje su grupisane pod jednim domenom. Internet stranica je dokument sastavljen od teksta, slika, video snimaka, muzike..- multi-media). Domen odnosno internet domen jeste internet adresa na kojoj se nalazi određeni sajt. Primjer: www.digital-artefakt.me. Svi javno dostupni veb sajtovi sačinjavaju 'World wide web'.

Održavanje veb sajta-Digital Artefakt

Zašto mi treba veb sajt?

 Veb sajt je način da prezentujete sebe ili svoju firmu u medijskom etru, bilo kada, u bilo kom dijelu Svijeta. Pomoću veb sajta “poput izloga” prikazujete sve ono što smatrate bitnim za Vaše posjetioce, jer je važno da oni dobiju informacije koje žele na najlakši način, na jednom mjestu.

Kako do veb sajta?

Veb, odnosno internet sajtove kreiraju veb dizajneri odnosno veb programeri. Oni su zaduženi za vizuelne i tehničke aspekte veb sajta, za cjelokupno korisničko iskustvo, kao i za implementaciju, optimizaciju i testiranje koda. Naš tim posjeduje entuzijastične i posvećene programere koji će vaše digitalno iskustvo popeti na najveći nivo.  Individualan i posvećen pristup naših programere je imperativ.

Izrada web sajta, web sajtovi

 

Šta Vam je potrebno od dokumentacije kako bi pristupili izradi web sajta?

  • Dostaviti sav sadržaj u elektronskom formatu koji ste pripremili za vaš web sajt.
  • Sadržaj uključuje sve tekstualne i multi-medijalne podatke koji želite da se nađu na web sajtu.
  • Neophodni su nam vaši kontakt podaci. Adresa, telefon, mail..

Faze u izradi veb sajta

Nakon dostavljanja cjelokupnog potrebnog sadržaja, slijedi detaljan razgovor kako bi dizajnirali jedinstven veb sajt, skrojen po Vašoj mjeri.  Nakon razgovora ćemo Vam predložiti par idejnih rešenja, koje ćemo materijalizovati grafičkim dizajnom

  • Prototipiranje - Dizajniranje optimalnog idejnog rešenja, grafički dizajn.
  • Prikupljanje povratnih informacija - Prezentovanje idejnog rešenja klijentu i dobijanje povratnih informacija i/ili odobrenja.
  • Remodeliranje/revidiranje dizajna - U skladu sa konsultacijama, sprovodi se revidiranje dizajna.
  • Kodiranje - Nakon što je dizajn potvrđen, ulazi se u fazu kodiranja i implementiranja dizajna i funkcionalnosti.
  • Dodatne konsultacije sa klijentom - implementiranje željenih izmjena.
  • SEO - Optimizacija za pretraživače, optimizacije u svrhu performansi.
  • Lansiranje-Nakon vašeg odobrenja, web sajt je spreman da ide u medijski etar!

Tipovi veb sajtova

Veb sajtovi se koriste u različite svrhe i shodno tome njihova namjena je raznolika. Uopšteno gledano web sajtovi mogu biti statički ili dinamički(informaciono interaktivni). Dinamički u informacionom smislu, a ne u smislu animacija i svih dinamičkih elemenata koji su nezaobilazni u inovativnim i vizuelno dopadljivim veb sajtovima. 

Ukoliko posmatramo njihovu svrhu, veb sajtovi mogu biti lični, komercijalni, vladini..

Statički veb sajt predstavlja tip web sajta čiji sadržaj ne omogućava interaktivnu komunikaciju i odnos sa posjetiocima web sajta. Ovakav tip web sajtova se uglavnom izrađuje i programira u HTML-u (eng. Hypertext Markup Language – osnovni programski jezik za kreiranje veb stranica) i pomoću CSS-a (eng. Cascading Style Sheet) – jezika koji služi za formatiranje i opis izgleda web stranica. U suštini statički web sajt je isti za sve posjetioce i nije u stanju vršiti interakcije sa posjetiocima, već je čisto informativnog karaktera.

Dinamički veb sajtovi(često nazivamo i web aplikacije) za razliku od statičkih omogućavaju promjene svog izgleda i generisanje novog sadržaja u zavisnosti od zahtjeva odnosno upita i aktivnosti posjetilaca web sajta. 
Kompleksni veb sajtovi se uglavnom kreiraju pomoću programskih jezika kao što su PHP, Perl, Python, Ruby, Java itd.

Dinamički veb sajtovi odnosno veb aplikacije podrazumevaju izradu i kreiranje baze podataka koja preko određenog programskog jezika mora da "komunicira" sa stranicama web sajta i na taj način pruži opsjetiocima interaktivno i personalizovano iskustvo.

Dinamički veb sajtovi često uključuju sistem autentikacije, kao i sve osnovne operacije koje uključuju rad sa bazama podataka-Unos, ispis, mijenjanje i brisanje podataka(CRUD operacije-Create, Read, Update, Delete).

Šta predstavlja održavanje sajta?

Održavanje veb sajta se odnosi na ažuriranje istog, dodavanje novog sadržaja, uklanjanje sistemskih grešaka i unapređivanje i optimizacija koda. Takođe, može uključivati građenje linkova odnosno veza, kako internih kako i eksternih. Rad na sajtu i svi tipovi optimizacija zahtijevaju kontinuitet i konzistentnost. U tu svrhu, naš tim Vam nudi i održavanje sajtova, koje će Vam omogućiti da se bolje pozicionirate na pretraživačima, da održite integritet i autoritet kako lični, tako i biznisa, odnosno sajta. Vaš ven sajt je vaša zvanična prezentacija onoga šta ste i čime se bavite.

Kreiranje veb sajtova

Prilagodljivi(responsive) dizajn

Prilagodljivi(responsive) dizajn

Nije tajna da sve više ljudi pristupa internetu putem svojih mobilnih uređaja. U svijetu postoji oko 7 milijardi mobilnih korisnika. (Za referencu, svjetsko stanovništvo trenutno broji 7,8 milijardi. To je velika mobilna aktivnost.) Uzimajući ovu činjenicu u obzir, prilagodljivi dizajn je postao imperativ.

Šta je prilagodljivi web dizajn?

Prilagodljivi web dizajn odnosi se na web stranicu dizajniranu sa  sadržajem prilagođenim mobilnim uređajima. Responzivne web stranice mijenjaju se i prilagođavaju se bilo kojem uređaju koji korisnik koristi, uključujući pametne telefone, tablete i desktop računare. Optimizacija koda u svrhu prilagodljivosti se radi tako da se web stranica prilagođava svakom postojećem uređaju i u tu svrhu se nerijetko koriste relativne dimenzije koje korespondiraju sa dimenzijama uređaja za koji su optimizovane.

Zašto je važan prilagodljivi dizajn?

Prilagodljivi dizajn omogućava vam da dosegnete širu publiku gdje god i kako god odlučili pregledavati.
Što je još važnije, nedostatak prilagodljivog web dizajna može učiniti suprotno - može otuđiti vašu web stranicu od kupaca koji traže privlačno mobilno iskustvo. Zapravo, istraživanja pokazuju da možete izgubiti do 90% svojih potencijalnih kupaca zbog lošeg iskustva prilagođenog mobilnim uređajima.
To je puno kupaca - i prihoda.

SEO?

Puno ljudi pristupa Google-u na svojim mobilnim uređajima - zapravo 63%, a Google kažnjava web stranice koje ne nude prilagodljivi dizajn. Zašto? Google-ov algoritam funkcioniše tako da ističe web aplikacije i sajtove  koje će pružiti pozitivno korisničko iskustvo. Samim tim ako dizajn sajta nije prilagodljiv, krajnji korisnik će imati negativno iskustvo, a za posledicu vaš sajt će biti loše kotiran na pretraživaču.