Web aplikacija ili web sajt?

Web aplikacija ili web sajt?

Web sajt?

Da bismo objasnili razliku između web sajta i web aplikacije, prvo ćemo definisati šta je to web sajt. Web sajt predstavlja skup međusobno povezanih stranica pod jednim domenom. U suštini stranice web sajta su čisto informativnog karaktera i statične su. Statične u smislu statike informacija, ne u smislu animacijskih i dinamičkih elemenata koji su neizostavni elementi u inovativnim i vizuelno dopadljivim web sajtovima.

 Za razliku od web sajtova, web aplikacije su interaktivne i prilagođavaju se zahtjevima i upitima korisnika.

Web aplikacija?

Web aplikacija je računarski softver kojem se pristupa putem web pretraživačai povezan je sa bazom podataka kako bi se pružio interaktivni korisnički doživljaj. Ove aplikacije funkcionišu tako što odgovaraju na korisnikov zahtjev odnosno upit poslat web serveru. Na taj način, aplikacije odgovaraju zahtjevima i željama korisnika.

Koja je razlika?

Glavna razlika između web sajtova i web aplikacija je ta što web aplikacije obavljaju određene funkcije i automatizuju određene procese, umjesto prikazivanja jednolične "suve" informacije svakom korisniku i svaki korisnik u suštini ima identično korisničko iskustvo.Na web sajtu, korisnik samo može čitati podatake, dok sa druge strane, na aplikaciji ima mogućnost manipulacije podacima. Takođe web aplikacija često zahtijeva autentikaciju.

Slični članci

Prilagodljivi(responsive) dizajn