Ključne riječi, opis, naziv(meta podaci)-SEO

Ključne riječi, opis, naziv(meta podaci)-SEO

Ispravna implementacija ključnih riječi je od krucijalne važnosti kada se radi optimizacija sajta. Google ključne riječi za pretragu su one riječi koje se unose u pretraživače, kada korisnici pronalaze određeni proizvod, uslugu ili stranicu.

Ukoliko još uvjek nemate svoj sajt, izradu sajta treba da povjerite ljudima koji se istovremeno bave i optimizacijom sajtova, jer se ključne riječi za sajt istražuju prije i u toku izrade sajta.

Na ovaj način, od početka ćete na sajtu imati strukture sa ključnim riječima koje su relevantne za vaš biznis. Kasnije možete dodavati nove sa drugim ključnim riječima, u zavisnosti od trenda ključnih riječi u upitima pretraga.

Zašto je važno imati odgovarajuće ključne riječi za sajt i pretragu?

Zato što na taj način direktno povezujete svoj sajt i pretragu sa ključnim riječima koje su manje ili više tražene.

Kada je u pitanju Google,  ključne riječi koje su najtraženije mogu se lako naći sa njegovim besplatnim alatom za istraživanje ključnih riječi na adresi https://adwords.google.com/KeywordPlanner (Google keyword planner). Treba da budete ulogovani na svoj Google nalog, izaberete opciju „Search for new keywords using a phrase, website or category” u polje upišete najuopšteniju ključnu riječ koja je usko povezana sa djelatnostima kojima se bavite i kliknete na 'get ideas'. Dobićete spisak rezultata sa korisnim informacijama o broju mjesečnih pretraga za svaku ključnu riječ kao i kolika je konkurencija za svaku od ključnih riječi za pretragu – low, medium ili high.

 

U svrhu pronalaženja odgovarajućih ključnih riječi koriste se još i mnogi drugi besplatni ili plaćeni online alati i programi.Istraživanje, odabir i implementiranje ključnih riječi za sajt je veoma bitna stavka koju nikako ne treba zaobići, jer u suprotnom propuštate sadržaj koji možete imati na svom sajtu a koji se traži u pretrazi. Samim tim gubite i potencijalne korisnike vaših usluga i prepuštate ih konkurenciji.Kada kucate ključne riječi u Google pretrazi, izbaciće vam rezultate i koliko ih ima. Npr. Ako u pretragu kucate ključne riječi “google ključne rijeci” Google će vas obavijestiti o broju rezultata koje ima Око 383.000 резултата (0,43 секунде/и) konkretno za ove riječi.

Bitno je da ključne riječi koje odaberete za svoj sajt budu relevantne i vezane za posao kojim se bavite a ne da na svoj sajt postavljate teme sa svim ključnim riječima koje pronađete na gore pomenuti način.

Meta podaci(ključne riječi, opis)

Pored implementacije ključnih riječi u samu strukturu sajta, iste se trebaju dodati u meta tag "ključne riječi"(keywords) kao i meta tag "opis"(description). Riječi koje su implementirane u sami dizajn  i strukturu sajta, takođe se trebaju naći i u meta podacima. Meta opis je jedino vidljiv ispod adrese web sajta u pretrazi, dok su ključne riječi boldirane.

 

Meta Description [2021 SEO] - Moz

Ukoliko odaberete odgovarajuće ključne riječi za pretragu i ako se ozbiljno posvetite poslu koji svi znaju pod imenom optimizacija sajta, imaćete neuporedivo više ciljanih posjetilaca na svom sajtu, tako da ukoliko već niste, sada je pravo vrijeme da pronađete odgovarajuće ključne riječi za sajt i doprete do novih klijenata.

Šta je black-hat SEO?

Šta je black-hat SEO?

U SEO (optimizacija sajtova za pretraživače) terminologiji, Black hat SEO (u prevodu crni šešir) se odnosi na upotrebu nedozvoljenih SEO strategija, tehnika i taktika, koje se fokusiraju isključivo na pretraživače, a ne na posjetioce sajtova, i ne poštuju politiku pretraživača.

Cilj black-hat SEO?

Cilj black-hat optimizacije je da se prevari algoritam pretraživača i na taj način se sadržaj nametne kao releveantan i bitan. Međutim, algroritmi pretraživača su sve sofisticiraniji i bolji u oktrivanju ovih tehnika.

Tehnike black-hat optmizacije

Cloaking-Cloaking je tehnika u kojoj je sadržaj koji se prezentuje algoritmu pretraživača drugačiji od onog koji se prezentuju ostalim korisnicima. Kada se korisnik prepozna kao pauk pretraživača(čija je svrha da utvrdi sadržaj i strukturu stranice), prezentuje mu se sadržaj koji nije vidljiv na stranici koja je dostupna ostalim korisnicima. Na taj način vara se algoritam pretraživača da prikazuje u rezultatima pretrage web stranicu koju inače ne bi prikazao. Na taj način se ostvaruje bolje pozicioniranje i rankiranje web sajta/aplikacije, što je i prvobitni cilj black-hat SEO.

What Are Hidden Invisible Texts In Black Hat SEO? | SEO Training - Digital  Academy 360 - YouTube

Skriveni tekst-Tehnika u kojoj se u svrhu boljeg pozicioniranja u pretragama, implementira tekst koji krajnji korisnik ne vidi, a koji pretraživač indeksira.

Postoji više metoda pomoću kojih se izvodi ova tehnika, navešćemo neke od njih:

-smanjivanje fonta teksta na 0

-podešavanje boje teksta da bude boje pozadine

-sakrivanje teksta ispod nekok drugog elementa(z-index)

-sakrivanje teksta u css-u(display:none;)

Doorway page-Doorway page(Ulazna stranica) je kao i ostale tehnike Black-hat optimizacije, stvorena za namjerno manipulisanje indeksima pretraživača. Stranica za ulaz uticaće na indeksiranje pretraživača jer će na njoj biti implementirane željene ključne riječi, dok se posjetioci šalju na drugu stranicu(redirection)

Keyword stuffin(nagomilavanje ključnih riječi)- Nagomilavanje ključnih riječi bez ikakvog smisla i koncepta je možda jedna od najgorih tehnika black-hat SEO.

Neprirodno i besmisleno, pretjerano umetanje željenih ključnih riječi ima za cilj da bolje rangira web stranicu, međutim često ima suprotan efekat.

Postoji veliki broj tehnika koje ovom prilikom nećemo obraditi, poput plaćenih linkova, duplog sadržaja, 'pecanja", hosting parazita, google bombardovanja itd.

Nadam se da vam je sada jasnije šta je ustvari black-hat SEO, a na vama je da odlučite da li ćete ga koristiti i u kojoj formi.